Real surreal irreal

marflors1

1a

19

2

4aa

3a

4a

ales

2c

Real surreal irreal

Els collages d’aquesta col·lecció estan formats per fotografies de paisatges i de diferents elements figuratius i textures. Aquesta combinació crea noves realitats, perquè els elements fotografiats són concrets i reconeixibles però el resultat acaba sent una sola imatge d’una altra naturalesa més poètica, irreal, evocadora i oberta. L’important en aquesta col·lecció és la composició, la barreja de textures de les fotografies i el seu impacte visual.

Real surreal irreal

Los collages fotográficos de esta colección están formados por fotografías de paisajes, de diferentes elementos figurativos y texturas. Esta combinación crea nuevas realidades, porque los elementos fotografiados son concretos y reconocibles, pero el resultado acaba siendo una sola imagen de otra naturaleza más poética, irreal, evocadora y abierta. Lo importante en esta colección es la composición, la mezcla de texturas de las fotografías y su impacto visual.

Real surreal unreal

The collages of this collection are made up with pictures of landscapes and other figurative elements and textures. This combination creates new realities because the elements depicted are concrete and recognizable yet the end result becomes one single image of another nature which is at once more poetic, unreal, suggestive, open. What matters here is the composition, the mixture of textures of the photographies  and their visual impact.

 

 

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star